Fumigace

Fumigací neboli plynováním se rozumí aplikace plynů nebo produktů tvořících plyn do uzavřeného prostoru, především jako dezinsekční zákrok proti skladištním škůdcům a dřevokaznému hmyzu (roztoči, zavíječi, brouci – pilous, lesák, potemník, zrnokaz, červotoč spížní, červotoč tabákový, moli). Plynování provádíme tam, kde je nutný jednorázový a rychlý zásah a k ošetření již napadených surovin, neboť plyny pronikají dovnitř potravin, zrn, dřeva i do jednotlivých napadených zařízení, kde hubí skryté škůdce. Zanechávají velmi malá rezidua, a tak bývají často jedinou možností k ošetření potravinářských provozů. Před plynováním je nutné objekty důkladně hermetizovat. K provádění fumigace je zapotřebí zvláštního osvědčení, proto mnohé firmy bez tohoto oprávnění prezentují jako fumigaci aplikaci různých forem aerosolů (dýmovnice, ULV, FOG), ale účinnost fumigace je nesrovnatelná.

Fumigaci provádíme včetně následujících úkonů:

 • prohlídka objektu a posouzení vhodnosti pro plynování

 • poučení zákazníka, příp. uzavření smlouvy

 • splnění nahlašovací povinnosti

 • hermetizace objektu

 • vyvěšení výstražných značek kolem objektu a příp. zajištění ostrahy

 • vlastní zaplynování objektu

 • monitorování koncentrace fumigantů v průběhu expozice a případná ostraha objektu

 • otevření objektu a jeho odvětrání

 • vystavení protokolu o provedení fumigace

Příklady použití fumigace:

 • plynování naskladněných surovin na hromadách i v silech a vagonech (krmné a potravinářské obiloviny, luštěniny)

 • plynování mlýnů, pekáren, výroben krmných směsí a potravinářských aditiv

 • plynování depozitářů, kostelů, hradů, zámků, muzeí

 • fumigace dřeva v přepravních kontejnerech proti dřevokaznému hmyzu podléhajícího této povinnosti při přepravách do zemí, kde je fumigace vyžadována, vystavení protokolu o provedené fumigaci

 • fumigace budov i jejich částí proti dřevokaznému hmyzu

Používané přípravky:

 • kyanovodík (HCN) - Uragan D2

 • fosforovodík (PH3) - Phostoxin, Gastoxin

 

DDD služby Brno

Ing. Radomír Kopr +420 739 424 314

Stanislav Kopr +420 603 456 303

 

info@deratizace-kopr.cz

 

Sdružení DDD    Státní veterinární správa    Evropská asociace sdružení DDD