Plynování (Fumigace)

Fumigací se rozumí aplikace plynů, nebo produktů tvořících plyn do uzavřeného prostoru, především jako dezinsekční zákrok proti skladištním škůdcům a dřevokaznému hmyzu (roztoči, zavíječi, brouci – pilous, lesák, potemník, zrnokaz, červotoč spížní, červotoč tabákový, moli). Plynování provádíme tam, kde je nutný jednorázový a rychlý zásah a k ošetření již infestovaných surovin, neboť plyny pronikají dovnitř potravin, zrn, dřeva i do jednotlivých napadených zařízení, kde hubí skryté škůdce. Zanechávají velmi malá rezidua a tak bývají často jedinou možností k ošetření potravinářských provozů. Před plynováním je nutné objekty důkladně hermetizovat.

Plynování provádíme včetně následujících úkonů:

 • prohlídka objektu s objednatelem a posouzení vhodnosti pro plynování
 • uzavření smlouvy, poučení zákazníka o jeho právech a povinnostech
 • splnění nahlašovací povinnosti na místně příslušnou hygienickou stanici
 • hermetizace objektu
 • vyvěšení výstražných značek kolem objektu a zajištění ostrahy
 • vlastní zaplynování objektu
 • ostraha objektu a monitorování koncentrace fumigantů
 • otevření objektu a jeho odvětrání
 • vystavení protokolu o provedení práce, jeho archivace

Příklady použití:

 • fumigace naskladněných surovin na hromadách i v silech a vagonech (krmné a potravinářské obiloviny, luštěniny)
 • mlýny
 • pekárny
 • depozitáře, kostely, hrady, zámky, muzea
 • fumigace palet, dřevěných beden a veškerého materiálu podléhajícího této povinnosti při přepravách do zemí, kde je fumigace vyžadována, vystavení protokolu o provedené fumigaci
 • fumigace budov i jejich částí proti dřevokaznému hmyzu

Použité přípravky:

 • kyanovodík
 • fosforovodík
Kopr
DDD služby Brno

Sokolova 23, BRNO 619 00
  tel: 603 456 303
  tel: 739 424 314
  info@deratizace-kopr.cz
 

Ochrana balkonu proti holubům
Instalace ochranného síťového systému proti holubům - lodžie, Vychodilova ul. Brno.
Kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat
V dubnu 2008 jsme absolvovali předepsanou přípravu dle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a úspěšně složili závěrečnou zkoušku.
Instalace hrotového a síťového systému
Několik záběrů z realizované zakázky instalace hrotového a síťového ochranného systému proti holubům.
Likvidace vosích a sršních hnízd
Provádíme likvidaci vosích a sršních hnízd.
Vyklízecí práce
Nabízíme vyklízení půd, sklepů i bytů včetně odvozu a likvidace odpadu a případně následné dezinfekce.
Světelné lepící pasti na létající hmyz
Je všeobecně známé, že létající hmyz přenáší množství organismů způsobujících různé onemocnění, jako jsou například Listerie, Salmonella a pod. Instalace světelných pastí na létající hmyz Vám zabezpečí, že nedostanete "víc", než jste si skutečně objednali.

vykliďto.cz - vyklízení Kroměříž

Copyright © 2018 Stanislav KOPR - DDD služby Brno, Sokolova 23, 619 00, tel: 603 456 303, 739 424 314, info@deratizace-kopr.cz
IČO: 46339957, DIČ: CZ500901080, Bankovní spojení: 1939541-621/0100. Technické řešení a design EDATA.