KOPR - DDD služby Brno

První pomoc proti nezvaným hostům

 

Jsme odborná firma v oblasti DDD služeb – DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE. Nejsme žádní nováčci – s nezvanými návštěvníky, jako jsou škodliví hlodavci, obtížný hmyz a holubi, bojujeme už více než 25 let. Jsme připraveni využít své mnohaleté zkušenosti k ochraně vašich objektů.

Dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, provádíme ve výrobních a skladovacích objektech, v bytových domech, v rodinných domech i zahradách. Své služby poskytujeme soukromým osobám i firmám na celé jižní Moravě, především však v Brně a okolí. Působíme dlouhodobě ve větších podnicích a společnostech po celé ČR a naší specializací pro firemní zákazníky je zavádění a realizace komplexního „Programu integrované kontroly škůdců“, obzvlášť v souladu s požadavky různých potravinářských standardů jako jsou HACCP, AIB, IFS, BRC.

 

Proč DDD Kopr? A proč ne?

 • všichni naši pracovníci jsou odborně proškoleni a jsou pravidelně přezkušováni Krajskou hygienickou stanicí v souladu zák. č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

 • jsme držiteli certifikátu systému managementu řízení jakosti ISO 9001 a systému environmentálního managementu ISO 14001

 • svůj servis poskytujeme v souladu s požadavky normy ČSN EN 16636 - Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům

 • jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a evropské asociace sdružení DDD Confederation of European Pest Control Association (CEPA)

 • jsme registrováni v Seznamu osob pro výkon DDD vydaném Státní veterinární správou

 • DDD práce provádíme v souladu se zák. č. 350/2011 Sb. O chemických látkách a chemických směsích ve znění pozdějších předpisů

 • používáme pouze směsi uvedené v „Seznamu oznámených biocidních přípravků“ a v „Seznamu povolených biocidních přípravků“ zveřejněných ministerstvem zdravotnictví dle zák. č. 120/2002 Sb. O biocidech a zák. č. 324/2016 Sb., O biocidních přípravcích a účinných látkách

 • ke každému aplikovanému a zavedenému přípravku předkládáme Bezpečnostní list, přípravky pro dezinsekci a deratizaci aplikujeme v souladu s postupy uvedenými na etiketách

 • použité obaly od přípravků, staré nástrahy a uhynulé škůdce likvidujeme mimo objekty objednatele dle zák. č. 477/2001 Sb. o obalech a zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech ve spolupráci s naším smluvním partnerem SITA CZ, a.s.

 • jsme pojištěni proti mimořádným událostem spojených se škodnou událostí ze strany dodávající firmy vůči objednateli u České pojišťovny, a.s. do limitu plnění 10.000.000,- Kč

 • poradenský servis zdarma

 • do hodiny můžeme být u Vás

DDD služby Brno

Ing. Radomír Kopr +420 739 424 314

Stanislav Kopr +420 603 456 303

 

info@deratizace-kopr.cz

 

 

Sdružení DDD    Státní veterinární správa    Evropská asociace sdružení DDD