Deratizace

Škodliví a epidemiologicky významní hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí jsou často přenašeči původců nejrůznějších infekčních onemocnění, např. tyfu, paratyfu, Weilovy žloutenky aj. Zařídíme profesionální ochrannou deratizaci a zajistíme tak ochranu vašeho zdraví, zdraví chovných zvířat a ochranu životních a pracovních podmínek. Urychleně vás zbavíme nazvaných hostů, jako jsou potkani, myši domácí, hraboši polní, myšice křovinné aj.

Ochrannou deratizaci provádíme hlavně použitím těchto metod:

  • chemická deratizace s použitím účinných moderních rodenticidních nástrah pro profesionální použití – pomalu působících antikoagulantů, bezpečných pro necílové druhy. Dostatečně účinné rodenticidy, už ale v současnosti kvůli legislativě nejsou běžně dostupné pro neprofesionální uživatele a např. přípravky z hobby marketů, mají pouze poloviční množství účinné látky, což může vést i k rezistenci hlodavců.

  • mechanická deratizace s použitím živolovných odchytových pastí, sklopců, pérových pastí, pastí s elektrickým výbojem – hlavně při požadavku na nepoužívání chemických metod deratizace z důvodu aplikace některých potravinářských norem a standardů jako jsou AIB, IFS, BRC aj.

V rámci deratizace poskytujeme především:

  • jednorázovou deratizaci v rodinných a bytových domech i v celých sídlištích

  • průběžnou deratizaci bariérovou ochranou objektů v ubytovnách, hotelech, nemocnicích, školách a školkách

  • integrovanou ochranu před hlodavci i jednorázové deratizační zásahy ve výrobních a skladovacích potravinářských objektech (mlýny, pekárny, výrobny krmných směsí, sladovny, cukrárny, pivovary, výrobny léčiv a potravinových doplňků, sila, sýpky, zemědělská družstva), prodejnách a supermarketech, restauracích a jiných potravinářských provozech v souladu se systémem HACCP

  • likvidaci hrabošů polních ošetřováním nor

  • poradenství a řešení preventivní ochrany objektů před hlodavci

 

DDD služby Brno

Ing. Radomír Kopr +420 739 424 314

Stanislav Kopr +420 603 456 303

 

info@deratizace-kopr.cz

 

Sdružení DDD    Státní veterinární správa    Evropská asociace sdružení DDD