Dezinfekce

Dezinfekce zaujímá důležité místo v boji proti infekčním nemocem. Chemická dezinfekce je zneškodňování choroboplodných, nebo jinak škodlivých mikroorganismů ve vnějším prostředí za použití chemických prostředků (biocidů). Už více než 25 let provádíme ochrannou (preventivní) i ohniskovou (represivní) dezinfekci objektů, jako jsou výrobní, skladové a stravovací provozy, kancelářské budovy, bytové domy a zemědělské objekty živočišné výroby (chovy drůbeže apod.).

Ochranná (preventivní) dezinfekce objektů se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je namířena proti možným cestám šíření nákazy a provádí se průběžně jako součást komplexních hygienických opatření. Cílem ochranné (preventivní) dezinfekce objektů je udržování prostředí v požadovaném hygienickém stavu, předcházení vzniku onemocnění a projevům „únavy“ daného prostředí.

Nabízíme dezinfekci aplikací těchto technologií:

Pro dezinfekci používáme nejčastěji tyto širokospektrální biocidy:

Virkon S, Virocid, Fogit, Dosanin D, Chirox

 

DDD služby Brno

Ing. Radomír Kopr +420 739 424 314

Stanislav Kopr +420 603 456 303

 

info@deratizace-kopr.cz

 

Sdružení DDD    Státní veterinární správa    Evropská asociace sdružení DDD