HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je „systém řízení kvality a jakosti“. Jednoduše řečeno, jde o garanci zdravotní nezávadnosti vyráběných potravin. Tento systém se zaměřuje na rozpoznání aktuálních nebo potenciálních problémů v potravinářském provozu. Jeho cílem je na jedné straně zamezit přístupu škůdců do surovin a finálních produktů a na druhé straně co nejvíce omezit rezidua biocidů ve finálním produktu.

Kromě vlastního zavedení systému integrované ochrany před škůdci tedy zajišťujeme průběžný smluvní servis v oblasti DDD a pro potřeby systému HACCP (a jiných norem, jako AIB, IFS, BRC) zpracováváme:

  • harmonogram DDD prací vč. návrhu preventivních opatření

  • zpracování půdorysného DDD schéma objektů se zakreslením a označením DDD aplikačních a monitorovacích prvků

  • monitoring a evidenci výskytu škůdců v tabulkách, případně s grafickým zpracováním výsledků (sledování trendů)

  • zasílání zpráv o provedené kontrole DDD

  • vystavení protokolu o provedení úkonů DDD, jeho zasílání, evidování a archivace

  • celkové výroční vyhodnocení DDD

  • aktualizaci dokladů dle platné legislativy (bezpečnostní listy, osvědčení k činnosti, certifikáty, pojištění odpovědnosti, atd.)

 

Celá tato agenda je vedena ve firemní složce DDD, která je k dispozici při auditech a jiných kontrolách např. ze strany Státní veterinární správy, Hygienické stanice, SZPI apod.

 

DDD služby Brno

Ing. Radomír Kopr +420 739 424 314

Stanislav Kopr +420 603 456 303

 

info@deratizace-kopr.cz

 

Sdružení DDD    Státní veterinární správa    Evropská asociace sdružení DDD