HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je „systém řízení kvality a jakosti“ garantující zdravotní nezávadnost vyráběných potravin a je zaměřen na objevení a identifikaci aktuálních nebo potenciálních problémů v potravinářském provozu. Jedním z jeho cílů je na jedné straně zamezit přístupu škůdců do surovin a finálních produktů a na druhé straně co nejvíce omezit rezidua biocidů ve finálním produktu.

V rámci tzv.“Projektu integrované ochrany před škůdci“ zajišťujeme celoroční smluvní servis na činnost DDD a pro potřeby systému HACCP zpracováváme:

  • harmonogram asanačních prací vč.návrhu preventivních opatření
  • zpracování půdorysného DDD schéma objektu se zakreslením a označením deratizačních staniček, monitorovacích míst a dalších DDD aplikačních a monitorovacích prvků
  • vystavení protokolu o provedení úkonů DDD, jeho zasílání, evidování a archivace
  • pravidelné zasílání zpráv o provedené kontrole provozu
  • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců v tabulkách kontrol dezinsekce a deratizace
  • pravidelné celkové vyhodnocení DDD – četnost dle dohody (měsíční, kvartální, pololetní, roční)
  • aktualizace agendy dle platné legislativy – složka DDD, vedená na úseku řízení jakosti (DDD schéma objektu, protokoly, bezpečnostní listy, povolení, osvědčení k činnosti, živnostenské oprávnění a koncesní listiny, pojištění, zdravotní karty, tabulky monitoringu výskytu škůdců, vyhodnocení, atd.)
  • evidenci asanačních prací (protokol – certifikát) a vyhodnocení účinnosti (monitoring)

Celá tato agenda je vedena ve firemní složce DDD, která je k dispozici při auditech.

Kopr
DDD služby Brno

Sokolova 23, BRNO 619 00
  tel: 603 456 303
  tel: 739 424 314
  info@deratizace-kopr.cz
 

Ochrana balkonu proti holubům
Instalace ochranného síťového systému proti holubům - lodžie, Vychodilova ul. Brno.
Kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat
V dubnu 2008 jsme absolvovali předepsanou přípravu dle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a úspěšně složili závěrečnou zkoušku.
Instalace hrotového a síťového systému
Několik záběrů z realizované zakázky instalace hrotového a síťového ochranného systému proti holubům.
Likvidace vosích a sršních hnízd
Provádíme likvidaci vosích a sršních hnízd.
Vyklízecí práce
Nabízíme vyklízení půd, sklepů i bytů včetně odvozu a likvidace odpadu a případně následné dezinfekce.
Světelné lepící pasti na létající hmyz
Je všeobecně známé, že létající hmyz přenáší množství organismů způsobujících různé onemocnění, jako jsou například Listerie, Salmonella a pod. Instalace světelných pastí na létající hmyz Vám zabezpečí, že nedostanete "víc", než jste si skutečně objednali.

vykliďto.cz - vyklízení Kroměříž

Copyright © 2018 Stanislav KOPR - DDD služby Brno, Sokolova 23, 619 00, tel: 603 456 303, 739 424 314, info@deratizace-kopr.cz
IČO: 46339957, DIČ: CZ500901080, Bankovní spojení: 1939541-621/0100. Technické řešení a design EDATA.