Dezinsekce

Dezinsekce se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců. Poradíme si se škodlivým či obtížným hmyzem, jehož výskyt ve vaší blízkosti není žádoucí. Provádíme jednorázové dezinsekční zásahy i pravidelnou kontrolu škůdců v rámci integrovaného systému. Službu poskytujeme v jednotlivých bytech, nebo rodinných domech, stejně jako v celých bytových domech, objektech komunální sféry, firemních provozovnách, nebo výrobních a skladovacích areálech.

V rámci dezinsekce nejčastěji likvidujeme:

 • škodlivé roztoče a hmyz: štěnice, blechy, vosy, sršně, švábovitý hmyz (švábi a rusi), mravenci černí i mravenci farao, mouchy, čmelíci, komáři, rybenky, pisivky

 • skladištní škůdce a škůdce potravin a materiálů: skladištní brouci (pilous, lesák, potemník, zrnokaz, červotoč spížní, červotoč tabákový), zavíječi, octomilky, moli, roztoči

Nabízíme dezinsekci použitím těchto technologií a postupů:

 • postřik – jsme vybaveni ručními postřikovači pro ohniskovou a bariérovou aplikaci i vysokotlakými postřikovači MARUYAMA po pro ošetření velkých ploch

 • studený a horký aerosol (FOG, ULV, aerosolové insekticidní dýmovnice) - prostorová aplikace pomocí aerosolových vyvíječů pro studený a teplý aerosol PULSFOG

 • popraše aplikované s použitím ručních tlakových poprašovačů

 • aplikace insekticidních požerových nástrah (granuláty, gely)

 • nátěry

 • plynování (fumigace)

 • elektrické UV lapače, feromonové lapače, lapače s potravinovými atraktanty (slouží převážně k monitoringu výskytu hmyzu, příp. k redukci)

 

K hubení hmyzu používáme moderní biocidy s různými účinnými látkami podle druhu konkrétního škůdce, podmínek použití a např. požadavku na reziduální (dlouhodobou) účinnost v souladu s legislativou a doporučením renomovaných výrobců, jako jsou především Bayer S.A.S., BASF SE, FROWEIN GmbH &CO, Novartis Animal Health Inc., Delicia Freyberg GmbH, Spiess-Urania Chemicals GmbH aj.

Příklady námi nejčastěji poskytovaných služeb v oblasti dezinsekce:

 • jednorázové zásahy v ubytovnách, hotelech, nemocnicích, školách, rodinných domech a bytech

 • integrovaná ochrana před škůdci i jednorázové zásahy ve výrobních a skladovacích potravinářských objektech (mlýny, pekárny, výrobny krmných směsí, sladovny, cukrárny, pivovary, výrobny léčiv a potravinových doplňků, sila, sýpky), prodejnách a supermarketech, restauracích a jiných potravinářských provozech v rámci systému HACCP

 • předžňová ošetření zemědělských hal proti skladištním škůdcům před naskladněním komodit (dlouholetá praxe v rámci asanační čety bývalého ZZN a ZNZP Brno)

 • zásahy proti mouchám v zemědělských objektech živočišné výroby (stáje, chlévy)

 • dodávka, instalace a servis elektrických UV lapačů létajícího hmyzu především v potravinářských provozech

 

DDD služby Brno

Ing. Radomír Kopr +420 739 424 314

Stanislav Kopr +420 603 456 303

 

info@deratizace-kopr.cz

 

Sdružení DDD    Státní veterinární správa    Evropská asociace sdružení DDD